Consilium stärker säkerheten ombord på Teekays fartyg

Consilium har fått ett flertal order från Teekay Corporation om att leverera ett nytt gasdetekteringssystem till ett 60-tal oljetankers. Systemet är framtaget för att detektera farliga gaser i det fall de sprids till boendeutrymmets ventilationssystem ombord på ett fartyg.

Consiliums system uppfyller kraven i det internationella regelverket International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals, och installation av systemen har påbörjats.

Teekay Corporation har världens största flotta av medelstora råoljetankers.

– Vi är mycket glada över att få leverera detta nya system som möjliggör för Teekay att öka säkerheten för besättningen ombord på fartygen, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)

Ove Hansson

Vd och koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 070-576 08 33

http://www.consilium.se

Ladda ner som PDF