Consilium januari – oktober 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 534,3 MSEK (1 393,3). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 354,4 MSEK (1 302,7). Orderstocken per 31 oktober 2017 uppgick till 985,3 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 117,8 MSEK (1 024,2). Nettoomsättningen ökade till 1 044,0 MSEK (1 028,9).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering ökade till 416,5 MSEK (369,1). Nettoomsättningen ökade till 310,4 MSEK (273,8).
    

Orderingång

Jan-okt
2017
Jan-okt
2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety 1 117,8 1 024,2 1 221,8
Safety Engineering 416,5 369,1 432,3
Totalt 1 534,3 1 393,3 1 654,1

     Nettoomsättning

Jan-okt
2017
Jan-okt
2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety 1 044,0 1 028,9 1 240,7
Safety Engineering 310,4    273,8 402,5
Totalt 1 354,4 1 302,7 1 643,2

    Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. november kommer att publiceras den 19 december 2017.

Stockholm 2017-11-21
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
  

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 november 2017 klockan 16:00 CET.
  

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 1.000 anställda och omsätter 1 700 MSEK.

Ladda ner som PDF