Consilium januari – augusti 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 158,8 MSEK (1 074,4). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 069,3 MSEK (1 029,7). Orderstocken per 31 augusti 2017 uppgick till 894,9 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 880,6 MSEK (787,2). Nettoomsättningen ökade till 831,2 MSEK (824,5).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 278,2 MSEK (287,2). Nettoomsättningen ökade till 238,1 MSEK (205,2).

Orderingång

Jan-aug
     2017
Jan-aug
    2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety     880,6  787,2 1 221,8
Safety Engineering      278,2    287,2 432,3
Totalt 1 158,8 1 074,4    1 654,1

Nettoomsättning

Jan-aug
     2017
Jan-aug
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety  831,2  824,5 1 240,7
Safety Engineering    238,1    205,2 402,5
Totalt 1 069,3 1 029,7 1 643,2

 Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. september kommer att publiceras den 24 oktober 2017.

Stockholm 2017-09-19
Consilium AB (publ)

 
För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF