Consilium under januari 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 56 procent jämfört med föregående år och uppgick till 162,5 MSEK (104,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 11 procent jämfört med föregående år och uppgick till 104,9 MSEK (94,7). Orderstocken per 31 januari 2019 uppgick till 643,5 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 149,2 MSEK (96,1). Nettoomsättningen uppgick till 99,6 MSEK (92,8).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 13,3 MSEK (8,1). Nettoomsättningen uppgick till 5,3 MSEK (1,9).

                                     Orderingång

     Jan
     2019
       Jan
    2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety      149,2      96,1 1 351,2
Safety Engineering     13,3        8,1 84,9
Totalt    162,5     104,2    1 436,1

                                    Nettoomsättning

     Jan
   2019
     Jan
     2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety      99,6        92,8 1 345,4
Safety Engineering      5,3          1,9 74,9
Totalt    104,9        94,7 1 420,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. februari kommer att publiceras den 22 mars 2019.

Stockholm 2019-02-28
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
 

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK.

Ladda ner som PDF