Concejo ökar sitt ägande i Envigas

Concejo AB (publ) ökar sitt ägande i Envigas genom förvärv av 10 procent av aktierna i bolaget från befintliga ägare. Efter förvärvet uppgår Concejos ägande till 23,19 procent, vilket innebär att Envigas framöver kommer att redovisas som ett intressebolag. Köpeskillingen uppgår till cirka 15,5 MSEK.

Envigas är ett nytänkande industriföretag som genom en termokemisk process producerar biokol, bioolja och biogas baserat på rester från skogsindustrin. Bolaget har haft en demonstrationsanläggning i drift sedan början av 2019 och driftsätter nu sin första produktionsanläggning i industriell skala i Bureå söder om Skellefteå. Biokolet kan användas som reduktionsmedel av den metallurgiska industrin, biooljan som insatsvara i raffinaderier och biogasen som en energibärare – alla förnyelsebara produkter som bidrar till att minska utsläppen av fossil koldioxid.

– Vi är väldigt glada när vi initialt vi fick möjligheten att investera i Envigas – ett bolag under utveckling som med förnyelsebara produkter kommer att kunna erbjuda väsentliga reduktioner av koldioxidutsläpp för en mängd olika industrier. Med detta tilläggsförvärv stärker vi vår position som ägare och kan mer aktivt engagera oss i Envigas framtida utveckling, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

Concejo AB (publ) är ett investeringsföretag noterat på Nasdaq Stockholm, nyligen namnändrat från Consilium AB. I december 2019 tillkännagav Concejo försäljning av sitt största affärsområde, Marine & Safety, till Nordic Capital och avyttringen slutfördes i mars 2020. Parallellt med utvecklingen av sina säkerhetsverksamheter utvärderar bolaget löpande investeringar i verksamheter med god tillväxtpotential där Concejo kan bidra till deras utveckling genom ett aktivt ägande som premierar entreprenörskap och bygga framgångsrika företag.

 
Concejo AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

    
    
Om Concejo

Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag.
Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF