Consilium under januari – augusti 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 587,5 MSEK (572,4). Orderingången minskade med 23 procent till 554,4 MSEK (720,2).

Nettoomsättning

Jan-aug Jan-aug Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 359,7 344,4 557,9

Navigation 153,6 158,8 268,6

Automation 74,2 69,2 107,6

Totalt 587,5 572,4 934,1

Orderingång

Jan-aug Jan-aug Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 345,0 453,2 715,6

Navigation 141,3 175,1 278,3

Automation 68,1 91,9 121,8

Totalt 554,4 720,2 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. september kommer att publiceras den 16:e oktober 2009.

Stockholm 2009-09-15

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF