Consilium under januari – december 2007

Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet Komponenter ingår ej

för period efter utdelningen, den 15 augusti 2007.

Nettoomsättningen för Consiliums nuvarande huvudverksamheter ökade med

28 procent jämfört med föregående år och uppgick till 743,2 MSEK

(579,5). Orderingången ökade med 30 procent till 849,4 MSEK (655,1H).

Nettoomsättning

Jan-dec Jan-dec

2007 2006

Brand & Gas 485,7 394,8

Navigation 257,5 184,7

Summa 743,2 579,5

Övriga verksamheter 129,5 188,6

Totalt 872,7 768,1

Orderingång

Jan-dec Jan-dec

2007 2006

Brand & Gas 587,4 408,9

Navigation 262,0 246,2

Summa 849,4 655,1

Övriga verksamheter 147,3 174,9

Totalt 996,7 830,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m januari

2008 kommer att publiceras den 20 februari 2008.

Stockholm 2008-01-18

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF