Concejo avyttrar sitt innehav i Dracoon GmbH.

Concejo AB (publ) har, tillsammans med övriga aktieägare i Round2 DracCI Beteiligungs GMBH & Co KG, accepterat ett bud från amerikanska Kiteworks på 100 procent av aktierna i det tyska cybersäkerhetsföretaget Dracoon GmbH.

Concejo investerade i Dracoon under 2022 genom ett så kallat Special Purpose Vehicle (SPV), Round2 DracCI Beteiligungs GMBH & Co KG, vars enda syfte var att äga aktier i Dracoon GmbH. Den initiala investeringen uppgick till cirka 22 MSEK och Concejos indirekta ägarandel uppgick till 8,2 procent. Slutgiltig köpeskilling kommer att fastställas vid closing som beräknas till mitten av december 2023, och kommer att fastställas utifrån ett antal parametrar. Värdet på Concejos andel påverkas vidare av aktuell eurokurs vid transaktionsdagen men Concejo beräknar att få en resultateffekt på mer än 10 MSEK i fjärde kvartalet utifrån bokfört värde. Därutöver finns möjlighet till ytterligare ersättning genom en mindre tilläggsköpeskilling baserat på vissa nyckeltal som Dracoon ska uppfylla under 2024.

 

Kiteworks, grundat 1999, är ett amerikanskt teknikföretag med huvudkontor i Kalifornien, USA, som säkrar känsligt kommunikation via kanaler som e-post, fildelning, filöverföring, hanterad filöverföring, webbformulär och applikationsprogrammerings-gränssnitt.

 

Dracoon, grundat 2012, är ett tyskt cybersäkerhetsföretag specialiserat inom säker hantering, lagring och överföring av datafiler. Dracoon är marknadsledande inom de tyskspråkiga länderna i Europa (DACH) och ett av Tysklands snabbast växande SaaS-bolag.

 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

Ladda ner som PDF