Consilium etablerar marknadsbolag i Kanada

Kanada är sedan länge en viktig marknad för Consiliums marina verksamhet, och Consilium etablerar därför ett marknadsbolag för försäljning och service till kanadensiska varv och rederier, fartyg som anlöper kanadensiska hamnar, militära fartyg och offshore i Vancouver.

“Consilium har byggt upp en stark global marknadsorganisation för försäljning och kundsupport. I och med etableringen i Kanada finns Consilium etablerat på mer än 60 platser i 28 länder.”, säger Ove Hansson, Verkställande direktör och CEO.
   
  
CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se 
   
  
Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF