Consilium får order på brandlarm till två kryssningsfartyg

Consilium har erhållit en order avseende leverans av brandlarm till två kryssningsfartyg som byggs av det tyska varvet Meyer Werft för kryssningsrederiet Star Cruise. Det sammanlagda ordervärdet är 12 MSEK.

Fartygen är 325 meter långa och kan vardera ta upp till 3.360 passagerare, och har en besättning på 1.200 personer. Det innebär att mer än 4.500 personer kommer att finnas ombord på respektive fartyg.

Consilium kommer att leverera brandlarmsystem med vardera 8.000 loop-enheter i form av rök- och värmedetektorer, manuella larmknappar, etc., samt ett dörrkontrollsystem som styr mer än 600 branddörrar.

– Consilium utvecklar brandsäkerhetssystem för kunder med höga säkerhetskrav. Detta är ytterligare en stor order till kryssningsfartyg, som befäster vår ledande position inom detta marknadssegment, säger Ove Hansson, vd för Consilium.
2014-11-05

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ) Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-11-05.pdf

Om Consilium 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem till olje- och gasindustrin, offshore och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har 700 anställda och omsätter mer än 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF