Consilium under juni 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 8% jämfört med föregående år och uppgick till 408,4 MSEK (441,8). Orderingången ökade med 17 procent till 502,9 MSEK (430,2).

Nettoomsättning


  Jan-juni2010 Jan-juni2009 Jan-dec2009
Marine & Safety             357,1             388,3             776,4
Automation               51,3               53,5             135,8
Totalt             408,4             441,8             912,2


Orderingång


  Jan-juni2010 Jan-juni2009 Jan-dec2009
Marine & Safety             346,2             385,8             691,8
Automation             156,7               44,4             187,8
Totalt             502,9             430,2             879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 24 augusti 2010.

Stockholm 2010-07-16 

Consilium AB (publ) 

För ytterligare information kontakta: 

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Ladda ner som PDF