Consilium januari – april 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 482,9 MSEK (538,8). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 491,6 MSEK (466,8). Orderstocken per 30 april 2018 uppgick till 800,9 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 419,4 MSEK (453,7). Nettoomsättningen uppgick till 409,6 MSEK (387,8).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 63,5 MSEK (85,1). Nettoomsättningen uppgick till 82,0 MSEK (79,0).

 
Orderingång

Jan-apr
  2018
Jan-apr
2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety 419,4 453,7 1 313,4
Safety Engineering 63,5  85,1 260,3
Totalt 482,9 538,8 1 573,7

   
Nettoomsättning

Jan-apr
2018
Jan-apr
2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety 409,6 387,8 1 239,3
Safety Engineering 82,0 79,0 193,0
Totalt 491,6 466,8 1 432,3

    
Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. maj kommer att publiceras den 21 juni 2018.

Stockholm 2018-05-24
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF