Consilium har erhållit en order om 21 MSEK i Förenade Arabemiraten

Consilium Fire safety & Automation har erhållit en order i Förenade Arabemiraten för leverans av brandskydd samt instrumentering och automationssystem i samband med utbyggnad av en tankterminal i Fujairah, Förenade Arabemiraten.

Ovannämnda order från EPC-bolaget Al Banna Engineering (Dubai), omfattar bland annat brandlarmsystem, CCTV-system, vattensläcksystem, skumsläcksystem, gassläcksystem, samt instrumentering och kompletta styr- och kontrollsystem för anläggningen. Slutkunden är Port of Fujairah.

Consilium Fire safety & Automation är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Dessutom erbjuds instrumentering och styr- och kontrollsystem till våra kunder inom olje-, gas- och kraftindustrin.

– ”Anläggningar med höga skyddsvärden utgör huvudmarknaden för Consilium Fire safety & Automation”, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

För ytterligare information kontakta:
Consilium AB (publ)

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 800 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF