Consilium under januari – augusti 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 18 procent jämfört med föregående år och uppgick till 579,1 MSEK (493,0). Orderingången ökade med 26 procent till 736,1 MSEK (582,9).

Nettoomsättning

Jan-aug Jan-aug Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 344,4 294,7 463,7

Navigation 158,8 181,1 247,6

Automation 69,2 8,4 31,9

Summa 572,4 484,2 743,2

Övriga verksamheter 6,7 8,8 12,9

Totalt 579,1 493,0 756,1

Orderingång

Jan-aug Jan-aug Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 453,2 363,5 569,6

Navigation 175,1 176,8 242,6

Automation 91,9 31,9 37,2

Summa 720,2 572,2 849,4

Övriga verksamheter 15,9 10,7 14,0

Totalt 736,1 582,9 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m september kommer att publiceras den 17 oktober 2008.

Stockholm 2008-09-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF