Consilium levererar säkerhetssystem till indiska marinen

Consilium har erhållit order på explosions- och chocksäkra branddetektionssystem, samt system för släckning av bränder, till ett militärt fartyg som byggs för indiska marinen. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till mer än 30 MSEK.

“Consilium är en ledande global leverantör av säkerhetssystem till nichmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Vi har levererat säkerhets- utrustning till ett stort antal militära fartyg världen över och erbjuder global service för militärmarina kunder”, säger Ove Hansson, Verkställande direktör och CEO.
  

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se
   

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF