Consilium januari – juni 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 455,8 MSEK (408,4). Orderingången minskade med 23 procent till 386,2 MSEK (502,9).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 juni 2011 till 583 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 13 procent. Orderingången ökade med 7 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation ligger något över föregående år medan orderingången ligger under föregående år. Orderingången påverkas negativt av en lägre omräkningskurs på stor orderstock.

Nettoomsättning


Jan-juni
2011
Jan-juni
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety 404,3 357,1 757,5
Automation 51,5 51,3 185,8
Totalt 455,8 408,4 943,3


Orderingång


Jan-juni
2011
Jan-juni
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety 370,2 346,2 707,4
Automation 16,0 156,7 207,1
Totalt 386,2 502,9 914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 24 augusti 2011.

Stockholm 2011-07-15

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF