Consilium under september 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 654,2 MSEK (673,2). Orderingången minskade med 3 procent till 691,9 MSEK (715,1). Orderstocken har ökat med 6% sedan årets början, trots att orderstockens värde och därmed redovisad orderingång, minskat under tredje kvartalet och särskilt under september p.g.a. lokala valutakursförändringar.

 
 

                          Nettoomsättning

  Jan-sep2010 Jan-sep2009 Jan-dec2009
Marine & Safety  557,0        581,0 776,4
Automation    97,2  92,2 135,8
Totalt         654,2        673,2 912,2

                             Orderingång

  Jan-sep2010 Jan-sep2009 Jan-dec2009
Marine & Safety  505,1        540,1 691,8
Automation  186,8        175,0 187,8
Totalt  691,9        715,1         879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 19 november 2010.

 Stockholm 2010-10-20

 Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF