Consilium under oktober 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 738,3 MSEK (759,4). Orderingången minskade med 1 procent till 777,6 MSEK (784,1). 

                          Nettoomsättning

  Jan-okt   2010 Jan-okt 2009 Jan-dec 2009
Marine & Safety 616,2 649,0 776,4
Automation 122,1 110,4 135,8
Totalt 738,3 759,4 912,2

                          Orderingång

  Jan-okt 2010 Jan-okt 2009 Jan-dec 2009
Marine & Safety 595,8 594,7 691,8
Automation 181,8 189,4 187,8
Totalt 777,6 784,1 879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 20 december 2010.

Stockholm 2010-11-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 83
3

 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK.

Ladda ner som PDF