Consilium får brandlarmsorder i Korea

Consilium har fått order om att leverera brandlarmssystem till 72 fartyg som byggs i Korea. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 11 MSEK.

Fartygen, som byggs vid det koreanska varvet Hyundai Heavy Industries, utgörs av en blandning av bulkfartyg, stora råoljetankfartyg, gasfartyg och containerfartyg. Slutanvändarna är framför allt rederier i Asien, samt några europeiska rederier.

Leverans kommer att ske under perioden 2009-2010.

– Ordern bekräftar vår starka position i Asien och det är glädjande, särskilt i dessa tider, att kunderna väljer Consilium när säkerheten står i fokus, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)

Ladda ner som PDF