Consilium får order i Vietnam

Consilium har fått en order om att leverera brandlarmssystem och navigationsloggar till åtta fartyg som kommer att byggas vid Vinashin-varvet i Ha Long, Vietnam. Totalt uppgår ordervärdet till närmare 9 MSEK.

De åtta fartygen som kommer att byggas åt rederiet Ray Shipping är så kallade PCTC (Pure Car & Truck Carriers). Fartygen är över 185 meter långa och kommer att kunna transportera upp till 4 900 fordon. Leverans av de färdiga fartygen kommer att ske under en treårsperiod med start 2008.

De levererade brandlarmssystemen baseras på Consiliums analoga brandlarmscentral NSAC-1 som är särskilt lämpligt att använda på stora och decentraliserade installationer. Totalt kommer de aktuella systemen att ha runt 900 sensorer per fartyg.

– Det är glädjande att Consilium fått förtroendet att leverera dessa system. Bilfartyg är stora fartyg som transporterar ansenliga värden och ordern bekräftar vår position som ett av de ledande företagen i världen att leverera lösningar där säkerhet står i fokus, säger Ove Hansson, vd för Consilium AB.

Consilium har även fått order om att leverera fartygens navigationsloggar. De levererade loggarna är Consiliums SAL T3. Loggarna som mäter såväl fartygens relativa som sanna hastighet har även en ekolodsfunktion och är världens första typgodkända så kallade kombinationslogg.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)

Ove Hansson

Vd och koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 070-576 08 33

http://www.consilium.se

Ladda ner som PDF