Consilium januari – augusti 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 13 procent jämfört med föregående år och uppgick till 623,1 MSEK (550,2).
Orderingången minskade med 15 procent till 524,0 MSEK (615,6). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 augusti 2011 till 554 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 16 procent. Orderingången ökade med 9 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 5% och även orderingången ligger under föregående år. Orderstocken är fortsatt god men flera större projekt har förskjutits, vilket påverkat både nettoomsättning och framförallt orderingång.

Nettoomsättning


Jan-aug
2011
Jan-aug
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety 548,6 472,0 757,5
Automation 74,5 78,2 185,8
Totalt 623,1 550,2 943,3


Orderingång


Jan-aug
2011
Jan-aug
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety 499,4 457,1 707,4
Automation 24,6 158,5 207,1
Totalt 524,0 615,6 914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. september kommer att publiceras den 18 oktober 2011.

Stockholm 2011-09-16

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Ladda ner som PDF