Consilium januari – februari 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 128,8 MSEK (115,1). Orderingången minskade med 3 procent till 119,2 MSEK (123,1).

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 13 procent. Orderingången ökade med 42 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation ökade med 3 procent. Orderingången påverkas under perioden negativt med mer än 10 MSEK av lägre omräkningskurs på orderstock.

Nettoomsättning


Jan-feb 2011 Jan-feb 2010 Jan-dec 2010
Marine & Safety 116,1 102,8 757,5
Automation 12,7 12,3 185,8
Totalt 128,8 115,1 943,3


Orderingång


Jan-feb 2011 Jan-feb 2010 Jan-dec 2010
Marine & Safety 116,3 81,7 707,4
Automation 2,9 41,4 207,1
Totalt 119,2 123,1 914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. mars kommer att publiceras den 18 april 2011.

Stockholm 2011-03-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Ladda ner som PDF