Consilium januari – augusti 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 40 procent jämfört med föregående år och uppgick till 747,1 MSEK (535,1). Orderingången ökade med 52 procent till 937,7 MSEK (615,6). Orderstocken per 31 augusti 2014 uppgår till 806,4 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 30 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 42 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 81 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 86 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättning

Jan-aug
2014
Jan-aug
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 569,9 437,0 705,5
Fire safety & Automation 177,2 98,1 183,6
Totalt 747,1 535,1 889,1

Orderingång

Jan-aug
2014
Jan-aug
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 676,3 475,4 751,6
Fire safety & Automation 261,4 140,2 169,1
Totalt 937,7 615,6 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. september kommer att publiceras den 20 oktober 2014.
Stockholm 2014-09-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300 
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-09-19.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF