Consilium under januari 2013

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 18 procent jämfört med föregående år och uppgick till 67,1 MSEK (57,0). Orderingången ökade med 40 procent till 78,9 MSEK (56,4).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 januari 2013 till 414 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 6 procent. Orderingången ökade med 32 procent.

Även för affärsområde Fire safety & Automation ökade såväl nettoomsättning som orderingång jämfört med föregående år.

Nettoomsättning


Jan
2013
Jan
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety 56,0 52,7 801,5
Fire safety & Automation 11,1 4,3 148,6
Totalt 67,1 57,0 950,1
 
   


Orderingång


Jan
2013
Jan
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety 75,6 57,1 649,9
Fire safety & Automation 3,3 -0,7 168,5
Totalt 78,9 56,4 818,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. februari kommer att publiceras den 18 mars 2013.

Stockholm 2013-02-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:     0705-760 833

 

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF