Consilium januari – maj 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 601,0 MSEK (718,0). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 606,9 MSEK (577,7). Orderstocken per 31 maj 2018 uppgick till 803,7 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 522,8 MSEK (557,1). Nettoomsättningen uppgick till 516,1 MSEK (489,9).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 78,2 MSEK (160,9). Nettoomsättningen uppgick till 90,8 MSEK (87,8).


                                     Orderingång

Jan-maj
     2018
Jan-maj
    2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety               522,8    557,1 1 313,4
Safety Engineering     78,2    160,9 260,3
Totalt    601,0     718,0    1 573,7

                                    Nettoomsättning

Jan-maj
     2018
Jan-maj
     2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety              516,1    489,9 1 239,3
Safety Engineering     90,8        87,8 193,0
Totalt    606,9     577,7 1 432,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. juni kommer att publiceras den 13 augusti 2018.
  
  
Stockholm 2018-06-21
Consilium AB (publ)
   
  
För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
    
   
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF