Consilium under januari – november 2007

Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet Komponenter ingår ej

för period efter utdelningen, den 15 augusti 2007.

Nettoomsättningen för Consiliums nuvarande huvudverksamheter ökade med

28 procent jämfört med föregående år och uppgick till 676,1 MSEK

(529,3). Orderingången ökade med 26 procent till 779,0 MSEK (619,3).

Nettoomsättning

Jan-nov Jan-nov Jan-dec

2007 2006 2006

Brand & Gas 437,3 364,3 394,8

Navigation 238,8 165,0 184,7

Summa 676,1 529,3 579,5

Övriga verksamheter 128,0 173,3 188,6

Totalt 804,1 702,6 768,1

Orderingång

Jan-nov Jan-nov Jan-dec

2007 2006 2006

Brand & Gas 541,0 388,1 408,9

Navigation 238,0 231,2 246,2

Summa 779,0 619,3 655,1

Övriga 146,2 177,9 174,9

verksamheter

Totalt 925,2 797,2 830,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m december

2007 kommer att publiceras den 18:e januari 2008.

Stockholm 2007-12-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och

system för brand- och gasdetektering samt navigationsutrustning.

Målsättningen är att vara en innovativ och konkurrenskraftig leverantör

med hög servicegrad inom väl definierade marknads- och produktområden.

Det allt övergripande målet är att genom utnyttjande av Consiliums

kompetens inom valda segment och genom tillämpning av en tydlig

affärsstrategi skapa värden för aktieägarna. Consilium fokuserar

tillväxtsatsningarna till marknads- och produktområden där koncernen

redan har eller kan uppnå världsklass.Consilium är noterat på OMX

Nordiska Börs Stockholm, har mer än 350 anställda och omsätter mer än

700 MSEK.

Ladda ner som PDF