Consilium januari – november 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 883,0 MSEK (836,3). Orderingången minskade med 8 procent till 777,0 MSEK (840,5).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 november 2011 till 547 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 11 procent. Orderingången ökade med 5 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 18% och även orderingången ligger under föregående år. Orderstocken är fortsatt god.


Nettoomsättning
 
Jan-nov
2011
Jan-nov
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety 762,8 689,5 757,5
Automation 120,2 146,8 185,8
Totalt 883,0 836,3 943,3 
Orderingång

 
Jan-nov
2011
Jan-nov
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety 692,9 657,2 707,4
Automation 84,1 183,3 207,1
Totalt 777,0 840,5 914,5

  
Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. december kommer att publiceras den 23 januari 2012.

Stockholm 2011-12-19

Consilium AB (publ)
 

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF