Consilium har erhållit order om 23 MSEK för brandlarm till höghastighetståg i Kina

Consilium har erhållit order att utrusta 148 höghastighetståg, med totalt 1 184 vagnar, med brandlarm. Tågvagnarna byggs av den kinesiska tågtillverkaren Sifang. Ordervärdet uppgår till 23 MSEK.

– Det sker stora infrastrukturinvesteringar i tågsystem på global basis. Consilium har successivt byggt upp en global marknadsorganisation för denna nischmarknad. Kina är ett av de länder som gör stora infrastrukturinvesteringar i tåg och tunnelbanor, varför detta är en viktig order, säger Ove Hansson, vd för Consilium.
2014-01-30

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson 
Vd och koncernchef 
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-01-30 (Swedish).pdf
Consilium Pressrelease 2014-01-30 (English).pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK.

Ladda ner som PDF