Consilium januari – juli 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 017,5 MSEK (971,4). Nettoomsättningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 929,7 MSEK (904,1). Orderstocken per 31 juli 2017 uppgick till 893,2 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 761,8 MSEK (695,2). Nettoomsättningen minskade till 720,2 MSEK (733,0).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 255,7 MSEK (276,2). Nettoomsättningen ökade till 209,5 MSEK (171,1).
 

Orderingång

Jan-jul
     2017
Jan-jul
    2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety     761,8  695,2 1 221,8
Safety Engineering      255,7    276,2 432,3
Totalt 1 017,5    971,4    1 654,1

Nettoomsättning

Jan-jul
     2017
Jan-jul
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety  720,2  733,0 1 240,7
Safety Engineering    209,5    171,1 402,5
Totalt    929,7    904,1 1 643,2

 Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. augusti kommer att publiceras den 19 september 2017.

Stockholm 2017-08-28
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833
 

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK. 

Ladda ner som PDF