Consilium har utsetts till leverantör av brandsäkerhetssystem till Royal Canadian Arctic and Offshore Patrol Ships

Consilium, en av världens ledande leverantörer av produkter, system och lösningar inom säkerhet och navigation, har av L-3 MAPPS valts som leverantör av brand- och gasdetekteringssystem samt sprinklersystem till den kanadensiska marinens nya patrullbåtsklass (Arctic and Offshore Patrol Ships – AOPS).
 
L-3 MAPPS är en Tier 1-leverantör till Irving Shipbuilding, huvudentreprenör med ansvar att leverera de nya patrullbåtarna (AOPS) som ingår i Kanadas långsiktiga plan för att förnya sin fartygsflotta – National Shipbuilding Strategy (NSS).
 
AOPS är ett statligt upphandlat projekt för den kanadensiska marinen. Projektet ska förse det kanadensiska försvaret med sex patrullbåtar som har arktisk kapacitet och förmåga att hävda och upprätthålla det kanadensiska territorialvattnets suveränitet när och var det krävs, inklusive Nordpolsområdet.
 
AOPS byggs av Irving Shipbuilding vid Halifax Shipyard i Halifax, Nova Scotia, Kanada. Den första patrullbåten, den kommande HMCS Harry DeWolf, är planerad att levereras under 2018.
 
Consilium är, tillsammans med Irving Shipbuilding och L-3 MAPPS, fokuserat på att arbeta tillsammans med den federala myndigheten för att kontinuerligt minska kostnader och erbjuda de mest kostnadseffektiva lösningarna för Kanada, och samtidigt optimera nyttan i enlighet med det nationella programmet; Industrial and Regional Benefit program.
 
”Consilium är en ledande global leverantör av brandsäkerhetssystem för speciella applikationer med höga säkerhetskrav och stora säkerhetsvärden. Vi har levererat säkerhets- och navigationsutrustning till ett stort antal militära fartyg världen över och erbjuder global service för militärmarina kunder”, säger Ove Hansson, vd och koncernchef.
 
Om NSS Combatant Fleet Contract

Den kanadensiska regeringen presenterade under 2010 sin nationella fartygsbyggnadsstrategi (National Shipbuilding Strategy) som syftar till att ersätta den kanadensiska marinens och kanadensiska kustbevakningens nuvarande fartygsflottor. I en konkurrensutsatt, öppen och transparent upphandling utsågs Irving Shipbuilding till leverantör av kanadensiska stridsfartyg och bygger nu patrullbåtar (Arctic and Offshore Patrol Ships – AOPS) följt av kryssare och fregatter (Canadian Surface Combatants – CSC) åt den kanadensiska marinen. Den nationella fartygsbyggnadsstrategin (NSS) vitaliserar Kanadas skeppsbyggnations- och marinindustri, samtidigt som den ska säkra Kanadas suveränitet och skydda nationens intressen såväl i hemlandet som utomlands.
 
CONSILIUM AB
(publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

 
Consilium AB (publ)

Ove Hansson
Vd och Koncernchef
Tel: 08-563 05 300
Mob: 070-576 08 33
 
 
Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 950 anställda och omsätter 1 600 MSEK.
 

Ladda ner som PDF