Consilium under januari – juli 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 531,6 MSEK (518,3). Orderingången minskade med 18 procent till 501,4 MSEK (611,3).

Nettoomsättning

Jan-juli Jan-juli Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 324,1 312,6 557,9

Navigation 141,8 142,5 268,6

Automation 65,7 63,2 107,6

Totalt 531,6 518,3 934,1

Orderingång

Jan-juli Jan-juli Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 321,1 393,4 715,6

Navigation 135,5 145,1 278,3

Automation 44,7 72,8 121,8

Totalt 501,4 611,3 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. augusti kommer att publiceras den 15:e september 2009.

Stockholm 2009-08-24

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF