Consilium återköper ytterligare hybridobligationer

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 6 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 37,0 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 80 MSEK, motsvarande 40,0 procent av den totalt emitterade volymen.

Återköpen avser Hybridobligationslån ISIN: SE0010494799, med en ram upp till 400 MSEK varav 200 MSEK har emitterats. Hybridobligationslånet löper med en rörlig ränta motsvarande 3m STIBOR + 6,0 procent och har evig löptid. Consilium har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationslånet den 1 november 2021 och vid varje räntebetalningsdag därefter.

Återköpen har möjliggjorts av Consiliums starka kassaposition och syftet är att förbättra bolagets räntenetto. Det genomsnittliga återköpspriset för hybridobligationerna motsvarar 101,691 procent av det nominella beloppet. Under förutsättning av en generell tillgång i marknaden avser Consilium att fortsätta med ytterligare återköp.
 

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef

E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Mobil: +46-73 672 48 01
ab.consilium.se

Ladda ner som PDF