Consilium januari – juli 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 33 procent jämfört med föregående år och uppgick till 860,5 MSEK (648,5). Orderingången ökade med 7 procent till 825,6 MSEK (773,2). Orderstocken per 31 juli 2015 uppgår till 788,4 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 626,5 MSEK (498,3). Orderingången ökade till 620,2 MSEK (580,5).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 234,0 MSEK (150,2). Orderingången ökade till 205,4 MSEK (192,7).

   Nettoomsättning

Jan-jul
2015
Jan-jul
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety 626,5      498,3 891,8
Fire safety & Automation 234,0     150,2 363,5
Totalt 860,5 648,5    1 255,3

   Orderingång

Jan-jul
     2015
Jan-jul
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety    620,2    580,5 1 016,0
Fire safety & Automation      205,4      192,7 444,0
Totalt    825,6 773,2 1 460,0

    Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. augusti kommer att publiceras den 18 september 2015.

Stockholm 2015-08-28
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

   
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.
 

Ladda ner som PDF