Consilium under augusti 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 550,2 MSEK (587,5). Orderingången ökade med 11 procent till 615,6 MSEK (554,4).

Nettoomsättning

  Jan-aug 2010 Jan-aug 2009 Jan-dec 2009
Marine & Safety 472,0 513,3 776,4
Automation   78,2  74,2 135,8
Totalt 550,2 587,5 912,2

Orderingång

  Jan-aug 2010 Jan-aug 2009 Jan-dec 2009
Marine & Safety  457,1 486,3 691,8
Automation  158,5   68,1 187,8
Totalt  615,6 554,4 879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. september kommer att publiceras den 20 oktober 2010.

Stockholm 2010-09-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Ladda ner som PDF