Consilium får order i Sydkorea på brand- och gaslarm till 10 LNG-fartyg

Consilium Korea har erhållit en order på brand- och gaslarm till 10 LNG (Liquid Natural Gas) fartyg, med en option på utrustning till ytterligare 6 identiska fartyg, som ska transportera flytande naturgas. Det totala ordervärdet exklusive optioner är 12 MSEK.

Alla 10 LNG-fartyg har samma design. Fartygen byggs för att klara krävande vinterförhållanden och ska klara att bryta is som är 2,1 meter tjock, och klara temperaturer ned till minus 52 grader celsius.

Innan naturgasen pumpas ombord på ett LNG-fartyg kyls den ned till minus 162 grader celsius. Detta gör naturgasen flytande, vilket komprimerar tankbehovet 600 gånger. Varje fartyg har en lastkapacitet på 172.000 m3 flytande naturgas.

Fartygen byggs på det sydkoreanska varvet Daewo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) , för de tre rederierna Teekay, Sovcomflot och Mitsui OSK Lines.

– Denna order stärker Consiliums position som ledande leverantör av brand- och gaslarm till specialfartyg med höga säkerhetskrav, säger koncernchefen Ove Hansson.
2014-11-03

För ytterligare information, kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef 
Telefon: 08-563 05 300 
Mobil: 0705-760 833
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-11-03.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem till olje- och gasindustrin, offshore och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har 700 anställda och omsätter mer än 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF