Consilium januari-februari 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 136,4 MSEK (128,4). Orderingången ökade med 122 procent till 237,6 MSEK (106,8).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 28 februari 2013 till 503 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 1 procent. Orderingången ökade med 26 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 68 procent. Orderingången har ökat väsentligt tack vare den erhållna ordern på 100 MSEK från IOT Infrastructure & Energy Services Ltd avseende brandskydd och automation för en tankterminal i Fujairah, Förenade Arabemiraten.
 

Nettoomsättning


Jan-feb
2013
Jan-feb
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety        112,6 114,3 801,5
Fire safety & Automation          23,8 14,1 148,6
Totalt        136,4 128,4 950,1Orderingång


Jan-feb
2013
Jan-feb
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety 125,6 100,0 649,9
Fire safety & Automation 112,0 6,8 168,5
Totalt 237,6 106,8 818,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. mars kommer att publiceras den 18 april 2013.

Stockholm 2013-03-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF