Bolagsstyrningsrapport

Concejos aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Concejo tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1 juli 2008 i enlighet med börsens gällande regelverk. Concejos bolagsstyrningsrapport ingår i de formella årsredovisningshandlingarna och har granskats av bolagets revisor. I slutet av bolagsstyrningsrapporten redovisas styrelsen rapport över intern kontroll.

Bolagsstyrningsrapporten syftar ytterst till att beskriva de organ, styrmedel och principer som Concejo tillämpar för att nå koncernens övergripande mål att skapa värden för aktieägarna.

Concejos senaste bolagsstyrningsrapport:

Concejo bolagsstyrningsrapport 2023

Concejos tidigare bolagsstyrningsrapporter:

Concejo bolagsstyrningsrapport 2022
Concejo bolagsstyrningsrapport 2021
Concejo bolagsstyrningsrapport 2020
Consilium bolagsstyrningsrapport 2019
Consilium bolagsstyrningsrapport 2018
Consilium bolagsstyrningsrapport 2017
Consilium bolagsstyrningsrapport 2016
Consilium bolagsstyrningsrapport 2015
Consilium bolagsstyrningsrapport 2014
Consilium bolagsstyrningsrapport 2013
Consilium bolagsstyrningsrapport 2012
Consilium bolagsstyrningsrapport 2011
Consilium bolagsstyrningsrapport 2010
Consilium bolagsstyrningsrapport 2009
Consilium bolagsstyrningsrapport 2008