Consilium under januari – oktober 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 1% jämfört med föregående år och uppgick till 759,4 MSEK (754,6). Orderingången minskade med 23 procent till 784,1 MSEK (1.016,8).

Orderstocken uppgick till 739 MSEK och 3% större än vid årets början.

Nettoomsättning

Jan-okt Jan-okt Jan-dec

2009 2008 2008

Marine & Safety 649,0 670,1 826,5

Automation 110,4 84,5 107,6

Totalt 759,4 754,6 934,1

Orderingång

Jan-okt Jan-okt Jan-dec

2009 2008 2008

Marine & Safety 594,7 861,9 993,9

Automation 189,4 154,9 121,8

Totalt 784,1 1.016,8 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 18:e december 2009.

Stockholm 2009-11-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF