Consilium under januari – juni 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 441,8 MSEK (435,1). Orderingången minskade med 11 procent till 430,2 MSEK (485,0). Orderstocken per 30 juni 2009 är ca 100 MSEK större än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Nettoomsättning

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 270,2 262,9 557,9

Navigation 118,1 121,5 268,6

Automation 53,5 50,7 107,6

Totalt 441,8 435,1 934,1

Orderingång

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 268,8 300,9 715,6

Navigation 117,0 121,2 278,3

Automation 44,4 62,9 121,8

Totalt 430,2 485,0 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 24:e augusti 2009.

Stockholm 2009-08-14

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF