Consilium erhåller order på brandskydd till höghastighetståg i Kina

Consilium har fått order i Kina om att leverera brandlarmssystem till en serie nyutvecklade höghastighetståg. Totalt uppgår ordervärdet till 15 MSEK.

Ordern kommer från Bombardiers kinesiska joint-venture, Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation Ltd, och omfattar totalt 80 tågset av det nyutvecklade höghastighetståget Zefiro. Tågen, som kan operera i en hastighet upp till 380 km/h, är en viktig del i den pågående utbyggnaden av Kinas järnvägssystem för höghastighetståg.

– Vår lösning bygger på teknik framtagen genom vår nya tekniska plattform och ordern visar att vårt erbjudande har en mycket god teknologisk höjd. Vidare är det ytterligare ett bevis på vår framgångsrika satsning på affärsutvecklingsprojekt, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Consiliums brandlarm för tåg och tunnelbanevagnar är baserade på samma beprövade teknik som Consilium använder för installationer i ubåtar och liknande extrema miljöer. Dessa system har hög tolerans för störningar från vibrationer, nedsmutsning, omgivande elektriska fält, stora temperaturvariationer, m.m. Tidigare installationer omfattar London Underground, England, höghastighetståg i Kina, det första tunnelbanesystemet i Mumbai, Indien samt X2000 i Sverige.

CONSILIUM AB (publ)

Ladda ner som PDF