Consilium under januari – december 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 25 procent jämfört med föregående år och uppgick till 945,4 MSEK (756,1). Orderingången ökade

med 32 procent till 1.137,3 MSEK (863,4).

Orderingången ökade med 32 procent, trots att Consilium gjort en reserv för annulleringar och uppskjutna order om ca 50 MSEK i december. Denna reserv motsvarar 4 procent av årets orderingång.

Med hänsyn till det starka orderläget, ökad försäljning till eftermarknaden, samt de marknads- och produktinvesteringar som

genomförts, förväntas fortfarande en god tillväxt av nettoomsättningen under 2009.

Nettoomsättning

Jan-dec Jan-dec

2008 2007

Brand&Gas 557,9 462,7

Navigation 268,6 242,5

Automation 107,6 38,0

Summa 934,1 743,2

Övriga verksamheter 11,3 12,9

Totalt 945,4 756,1

Orderingång

Jan-dec Jan-dec

2008 2007

Brand&Gas 715,6 562,4

Navigation 278,3 242,6

Automation 121,8 44,4

Summa 1115,7 849,4

Övriga verksamheter 21,6 14,0

Totalt 1137,3 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m januari 2009 kommer att publiceras den 19:e februari 2009.

Stockholm 2009-01-19

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF