SAL Navigations nya lotssystem godkänt av Panamas kanalmyndighet

Concejos delägda dotterbolag, SAL Navigation AB, har erhållit godkännande av Panamas kanalmyndighet (ACP) för sitt nya lotssystem SAL SPU-100. Godkännandet befäster SAL Navigations ställning som en av de ledande specialisterna i branschen.

SAL Navigation är ett av världens ledande företag inom specialnischerna integrerade fartygsloggar respektive marina färdskrivare (Voyage Data Recorder – VDR) för den kommersiella sjöfarten. SAL Navigation utvecklar och marknadsför fartygsloggar, ekolod och marina färdskrivare med hög innovationshöjd och tillförlitlighet. Därutöver erbjuder bolaget molnbaserade lösningar och digital fjärrdiagnostik för ökad driftssäkerhet och lägre underhållskostnader för installerade produkter och system.

 

Panama-kanalen är en av världens viktigaste farleder som binder samman Atlanten och Stilla havet, med stor betydelse för den internationella handelssjöfarten. Från och med 1 oktober 2023 måste alla större fartyg (+ 33 meter) som seglar genom kanalen utrustas med en så kallad non-portable pilot unit – ett system som i realtid visar exakt var fartyget befinner sig och används som stöd av lotsen ombord. Systemet måste vara integrerat på fartygets brygga och ersätter de tidigare portabla systemen.

 

SAL Navigations system, SAL SPU-100, har nu godkänts av Panamas kanalmyndighet (ACP). SAL Navigations lösning kännetecknas av hög tillförlighet och exakthet, baserat på den senaste teknologin, för att ge fartyg och dess besättning en säker seglats genom Panama-kanalen, såväl som genom andra viktiga farleder och hamnar.

 

– SAL Navigation är ett av världens ledande och mest innovativa specialister inom navigationsprodukter. Nu har företaget ytterligare ett system som breddar erbjudandet och skapar nya möjligheter. Med kunskap, erfarenhet och hög innovationsgrad visar SAL Navigation återigen att man är en av de ledande leverantörerna i branschen, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF