Consilium under januari – oktober 2007

Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet Komponenter ingår ej

för period efter utdelningen, den 15 augusti 2007.

Nettoomsättningen för Consiliums nuvarande huvudverksamheter ökade med

28 procent jämfört med föregående år och uppgick till 607,3 MSEK

(475,7). Orderingången ökade med 23 procent till 701,0 MSEK (572,4).

Nettoomsättning

Jan-okt Jan-okt Jan-dec

2007 2006 2006

Brand & Gas 383,5 324,4 394,8

Navigation 223,8 151,3 184,7

Summa 607,3 475,7 579,5

Övriga verksamheter 126,8 153,3 188,6

Totalt 734,1 629,0 768,1

Orderingång

Jan-okt Jan-okt Jan-dec

2007 2006 2006

Brand & Gas 475,2 360,0 408,9

Navigation 225,8 212,4 246,2

Summa 701,0 572,4 655,1

Övriga verksamheter 144,6 157,8 174,9

Totalt 845,6 730,2 830,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m november

2007 kommer att publiceras den 17:e december 2007.

Stockholm 2007-11-16

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF