Concejo tar ett starkare grepp om SBF Management

Concejo AB (publ) slutförde förvärvet av SBF Management AB den 31 mars 2021. Efter tillträdet som ny ägare har Concejo genomfört en onboarding-process och identifierat ett antal möjligheter och vägar framåt i affärsutvecklingen. Under en förväntad tillväxtfas gör Concejo bedömningen att en ökad närvaro i den operativa verksamheten är en viktig accelerator för utvecklingen. Därför kommer Concejos vd Carl Adam Rosenblad, under en begränsad tid, att ändra sin roll i SBF Management från arbetande styrelseordförande till verkställande direktör.

– SBF Management är en central investering för Concejo och det är därför viktigt att vi har en central roll som ägare under en förväntad utvecklingsfas. Jag hoppas att min tidigare erfarenhet av att bygga organisationer med en kultur ämnad för framtida tillväxt kommer väl till pass här, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

SBF Managements nuvarande vd, Johan Grevelius, har ett mandat som interims-vd och kommer att kvarstå som vd för fonderna SBF Bostad AB (publ) och Svenska Bostadsfonden Institution AB fram tills årsskiftet. Carl Adam Rosenblad tillträder som vd för SBF Management direkt, och som vd för fonderna den 1 januari 2022.

– Johan har gjort ett mycket bra jobb under sina två år som interims-vd, och har tillsammans med organisationen skapat mycket god avkastning åt fondernas investerare. Detta bevisas inte minst av att MSCI nyligen rankade SBF Management till en av Sveriges bästa förvaltare av bostadsfastigheter 2020.  För att ta nästa steg behövs ett nytt ledarskap och vi är överens med Johan om att hans uppdrag nu är slutfört, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

Concejo kommer på sikt att inleda en process för att identifiera en framtida permanent vd för verksamheten. Som en konsekvens av regelverken runt förvaltare av alternativa investeringsfonder kommer Carl Adam Rosenblad att lämna över rollen som styrelseordförande till Leif Garph, idag ledamot av styrelsen. Samtliga förändringar är föremål för Finansinspektionens godkännande.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2021 kl. 12.00 CET.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

 

Om Concejo

Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF