Consilium januari – juli 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 38 procent jämfört med föregående år och uppgick till 648,5 MSEK (468,4). Orderingången ökade med 36 procent till 773,2 MSEK (569,5).

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 30 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 35 procent jämfört med föregående år. 

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 76 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 39 procent jämfört med föregående år. 

Genom Consiliums förvärv av 60 procent av aktierna i det norska brandsäkerhetsföretaget JKK Group AS i början av juli 2014, har en orderstock till ett värde av 109,5 MSEK tillkommit. Orderstocken per 31 juli 2014 uppgår till 740,5 MSEK.

Nettoomsättning

Jan-jul
2014
Jan-jul
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 498,3 383,2 705,5
Fire safety & Automation 150,2 85,2 183,6
Totalt 648,5 468,4 889,1

Orderingång

Jan-jul
2014
Jan-jul
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 580,5 430,7 751,6
Fire safety & Automation 192,7 138,8 169,1
Totalt 773,2 569,5 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. augusti kommer att publiceras den 19 september 2014.
Stockholm 2014-08-28

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-08-28.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF