Consilium erhåller första order för sitt nya SIL2-godkända brandlarmsystem till oljeplattform i Nordsjön

Consilium har erhållit sin första order för sitt nya SIL2 fire detection and alarm system. Systemet ska installeras på en oljeproduktionsplattform i Nordsjön.

Consilium har erhållit order från systemintegratören Goodtech att uppgradera brandlarmsystemet på oljeproduktionsplattformen Brage i Nordsjön. Ägaren till produktionsplattformen är Wintershall. Consilium ska installera sitt nya SIL2 CFD5000-system, som utvecklats av Consilium under de senaste tre åren för olje- och gasindustrin.  

Goodtech kommer som systemintegratör att dela kunskap och erfarenhet med Consilium. Goodtech blir den första integratören som utbildas och certifieras för Consiliums CFD5000-system. Factory Acceptance Test (FAT) av systemet kommer att utföras i Goodtechs testlaboratorium.

Detta projekt har hög fokus på kostnader och återanvändning, samtidigt som det råder full fokus på säkerhetskrav. Consilium kommer att installera två brandlarmsystem på 10 våningar, under normala driftsförhållanden på plattformen. Consilium kommer att återanvända existerande infrastruktur och likaså återanvända och minimera uppdateringar av dokumentation.

“Detta är en viktig milstolpe för Consilium och vårt SIL2-projekt, efter flera års stora investeringar och dedikerat arbete från våra avdelningar för R&D, kvalitet, sales & marketing, projekt, produktion och övriga berörda funktioner. Varje steg i projektet kommer att följas nära av Consilium, för att säkerställa en framgångsrik leverans med iakttagande av kvalitet och säkerhet”, säger Ove Hansson, Koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ)
Consilium AB (publ)
Ove Hansson
President and CEO
Telefon: +46-8-563 05 300
Mobil: +46-705 760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF