Extra bolagsstämma

Extra bolagstämma i Concejo AB (publ), org. nr. 556480-3327, ägde rum den 10 januari 2022 klockan 15.00, Fabrikören, Augustendalsvägen 49, Nacka Strand.

Kallelse

Fullmaktsformulär

Teckningsoptionsvillkor

Styrelsens redogörelse enligt ABL

Revisorsyttrande styrelsens redogörelse

Årsredovisning 2020 (Bilaga A)

Kvartalsrapporter (Bilaga B)

Regulatoriska pressmeddelanden (Bilaga C)

Övriga pressmeddelanden (Bilaga C)

Protokoll

Tidigare genomförda extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ), org. nr. 556480-3327, ägde rum onsdagen den 24 februari 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 beslutade styrelsen i Concejo att stämman skulle genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kom därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se kallelsen.

Kallelse

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Protokoll

Slutredovisning poströster

Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ), tidigare Consilium AB, ägde rum tisdagen den 29 december 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 beslutade styrelsen i Concejo att stämman skulle genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kom därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se kallelsen.

Kallelse

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Protokoll

Slutredovisning poströster

Extra bolagsstämma i Consilium ägde rum fredagen den 13 november 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 beslutade styrelsen i Consilium att stämman skulle genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman genomfördes därför utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se kallelsen.

Kallelse

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Information om föreslagen ny styrelseledamot Jonas Rydell

Protokoll

Slutredovisning poströster

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) ägde rum fredagen den 21 augusti 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 beslöt styrelsen i Consilium att stämman skulle genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman genomfördes därför utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se kallelsen.

Kallelse

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Information om föreslagen ny styrelseledamot Stefan Gattberg

Protokoll

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) ägde rum den 27 januari 2020, klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.