Consilium januari – oktober 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 23 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 230,8 MSEK (997,7). Orderingången ökade med 3 procent till 1 193,8 MSEK (1 158,0).
Orderstocken per 31 oktober 2015 uppgår till 786,3 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 897,1 MSEK (733,5). Orderingången ökade till 916,6 MSEK (865,3).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 333,7 MSEK (264,2). Orderingången minskade till 277,2 MSEK (292,7).

   Nettoomsättning

Jan-okt
2015
Jan-okt
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety 897,1      733,5 891,8
Fire safety & Automation 333,7     264,2 363,5
Totalt 1 230,8 997,7    1 255,3

Orderingång

Jan-okt
     2015
Jan-okt
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety    916,6    865,3 1 016,0
Fire safety & Automation      277,2    292,7 444,0
Totalt 1 193,8 1 158,0 1 460,0

    Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 22 december 2015.

Stockholm 2015-11-23
Consilium AB (publ)

    
För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:     0705-760 833

    
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF