Firenor International levererar system för aktiv brandbekämpning till Aker BP

På ett event i Norge den 30 juni 2023, arrangerat av Aker BP ASA, presenterades Concejos helägda dotterbolag, Firenor International som en av de strategiska leverantörer som kommer att bidra till i utvecklingen av det nya Yggdrasil-området i Nordsjön.

Firenor International, med huvudkontor i Kristiansand i Norge, är en ledande leverantör av högspecialiserade produkter och system för aktiv brandbekämpning till kunder globalt inom energisektorn. Firenor har erhållit order från Aker BP ASA om att leverera system för aktiv brandkämpning till en ny produktionsplattform för utvinning av olja och gas som kommer att ingå i utvecklingen av det nya Yggdrasil-området i Nordsjön. Ordervärdet uppgår till cirka 100 MNOK och leveransen, som kommer att ske successivt, beräknas vara genomförd sommaren 2024.

Firenor kommer att tillhandahålla alla system för brandbekämpning ombord på produktionsplattformen, inklusive ett integrerat släcksystem för helikopterplattan. Havsbaserade produktionsplattformar är exempel på miljöer med mycket höga säkerhetskrav. Firenor Internationals system kommer exempelvis att innehålla kabinett tillverkade av specialstål och rörsystem i titan.

– Det här är en order som stärker Firenors position som en av de ledande leverantörerna på den expansiva Nordsjö-marknaden, och ska ses som ett resultat av en hårt arbetande organisation, ett konkurrenskraftigt erbjudande och den strategi som vi implementerat för Firenor International, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se
 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera ioch utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF