Consilium etablerar marknadsbolag i Danmark

Consilium förvärvar 50 procent av LAP Sikkerhed ApS, som varit Consiliums representant och samarbetspartner för försäljning av brandlarm i Danmark under mer än 20 år.

“Consiliums Building Safety division redovisar en stark volymtillväxt för sin försäljning av brandlarm till fastigheter i Skandinavien. Danmark är sedan länge en viktig marknad, och detta förvärv är ett ytterligare steg för att stärka vår position. Från ett totalt koncernperspektiv kan vi notera att Consilium i och med etableringen i Danmark finns representerade med egna bolag i 29 länder.”, säger Ove Hansson, Verkställande direktör och CEO.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK. 

Ladda ner som PDF